18 kwietnia 2011

Pelikany

Pelikany (Pelecanidae) - rodzina ptaków z rzędu pełnopłetwych, licząca 7 gatunków. Są to duże ptaki morskie osiągające długość ciała 127-170 cm i 2,5-15 kg wagi, rozpiętość skrzydeł 2,7 cm, o długiej szyi i długim spłaszczonym dziobie, zakończonym mocnym hakiem.

Cechą charakterystyczną tej rodziny jest duża, rozciągliwa kieszeń skórna pod żuchwą, której długość wynosi ok. 50 cm, pojemność 12 litrów, oraz krótkie nogi o palcach spiętych błoną pławną. Należą do znakomitych lotników i nurków. Posiadają długie i szerokie skrzydła o rozpiętości 200-280 cm. Upierzenie ciała obu płci jednakowe, przeważnie białe. Występują głównie w południowych rejonach klimatu umiarkowanego, w strefie podzwrotnikowej, zwrotnikowej i tropikalnej.

Zamieszkują wybrzeża morskie, brzegi większych rzek i jezior. Odżywiają się rybami, mięczakami i skorupiakami. Niektóre gatunki łowią zdobycz zespołowo, chwytając ją pod powierzchnią wody lub nurkując z powietrza. Do najbardziej znanych gatunków tej rodziny należą: pelikan baba (Pelecanus onocrotalus), pelikan kędzierzawy (Pelecanidae crispus) i pelikan brunatny (Pelecanidae occidentalis).

Gnieżdżą się kolonijnie na drzewach, brzegach morskich lub wysepkach rozlewisk rzek. W budowie gniazda uczestniczą oboje partnerzy. Samiec znosi materiał, samica układa gniazdo, następnie znosi 1-4 jaja, które wysiadują oboje rodzice przez 28-31 dni. Młode przebywają pod opieką rodziców 50-70 dni.

Brak komentarzy: